Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1515E na odcinku Mierzyn-Cieszanowice

PDFObwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.pdf

PDFObwieszczenie Wójta Gminy Rozprza o zebranych materiałach przed wydaniem decyzji.pdf

PDFObwieszczenie o wydaniu postanowienia stwierdzającego brak obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.pdf

PDFObwieszczenie Wójta Gminy Rozprza o wydaniu opinii o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.pdf

PDFObwieszczenie wójta gminy Rozprza o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpieniu do organów opiniujących.pdf

Wersja XML