Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

IZP.271.1.8.2015 Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Bazar

PDFZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf

PDF1_Ogłoszenie o zamówieniu.pdf

PDF2_SIWZ droga Bazar.pdf

PDF3_Załączniki do SIWZ droga Bazar.pdf

PDF4_Istotne postanowienia umowy.pdf

PDF5_Przedmiar.pdf

PDFOPIS TECHNICZNY.pdf

PDFOPIS TECHNICZNY KOLIZJI.pdf

PDFPLAN ZAGOSPODAROWANIA.pdf

PDFPROFIL PODŁUZNY.pdf

PDFPRZEKROJE KONSTRUKCYJNE.pdf

PDFPRZEKROJE NORMALNE.pdf

PDFSPECYFIKACJE TECHN. BAZAR.pdf
 

Wersja XML