Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Budowa dwóch budynków kurników brojlerów, budynku inwentarskiego (chlewni) oraz budynku gospodarczego wraz z urządzeniami i niezbędną infrastrukturą techniczną” realizowanego na działkach o nr ew. 464, 465, 466 w miejscowości Cieślin, obręb nr 33

PDFObwieszczenie o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie - Budowa dwóch budynków kurników brojlerów, budynku inwentarskiego (chlewni) oraz budynku gospodarczego Wola Niechcicka Stara - Cieślin.pdf

PDFObwieszczenie Wójta Gminy Rozprza ws wycofania wniosku o wydanie decyzji środowiskowej.pdf

PDFObwieszczenie o wydaniu postanowienia o podjęciu zawieszonego postępowania administracyjnego.pdf

PDFZawiadomienie - obwiesczenie o wydaniu postanowienia o zawieszeniu prowadzonego postepowania administracyjnego.pdf

PDFzawiadomienie Wójta Gminy Rozprza.pdf

PDFObwieszczenie wójta Gminy Rozprza o przedłużeniu terminu wydania decyzji.pdf

PDFObwieszczenie- zawiadomienie wójta Gminy Rozprza o podjęciu zawieszonego postępowania i wyznaczeniu nowego terminu rozstrzygnięcia sprawy.pdf

PDFObwieszczenie o wydaniu postanowienia o zawieszeniu prowadzonego postepowania.pdf

PDFObwieszczenie wójta Gminy Rozprza.pdf

PDFObwieszczenie Wójta Gminy Rozprza o dopuszczeniu z urzędu dowodu.pdf

PDFObwieszczenie o przekazaniu akt do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Piotrkowie Trybunalskim.pdf

PDFObwieszczenie o rozpoczęciu procedury ponownego udziału społeczeństwa w postępowaniu.pdf

PDFObwieszczenie Wójta Gminy Rozprza o przedłużeniu terminu wydania decyzji.pdf


Analiza Raportu oddziaływania inwestycji na środowisko dz. ew. 464, 465, 466 miejscowość Cieślin gmina Rozprza

PDFAnaliza_raportu_Cieślin_2015.pdf

Analiza akustyczna 

PDFZałącznik opinia o klas akust.pdf

PDFZałącznik karta kat. wentylatory.pdf

PDFZałącznik karta kat. agregaty.pdf

PDFmapa akustyczna Cieslin Pora Nocy A3.pdf

PDFmapa akustyczna Cieslin Pora Dnia A3.pdf

PDFAnaliza akustyczna Cieślin.pdf

Analiza powietrzna

PDFZałącznik nr 30.pdf

PDFWyniki analizy emisji zanieczyszczeń.pdf

PNGCieślin_lokalizacja emitorów.png

PDFAnaliza emisji zanieczyszczeń.pdf


PDFObwieszczenie Wójta Gminy Rozprza o przedłużeniu terminu wydania decyzji.pdf

PDFObwieszczenie o przekazaniu akt do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Piotrkowie Tryb..pdf

PDFObwieszczenie o wydaniu odmownej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.pdf

PDFObwieszczenie o zebranych materiałach przed wydaniem decyzji.pdf

PDFKarta typu E uzupełnienie.pdf

PDFKarta typu E .pdf

PDFKarta E - Ocena zasięgu zapachowego oddziaływania.pdf

PDFkarta A1 - Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.pdf

PDFkarta A - Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie programu dostosowawczego.pdf

PDFObwieszczenie o rozpoczęciu procedury ponownego udziału społeczeństwa w postępowaniu.pdf

PDFProtokół z rozprawy administracyjnej otwartej dla społeczeństwa.pdf

PDFObwieszczenie o przeprowadzeniu rozprawy administracyjnej.pdf

PDFObwieszczenie o rozpoczęciu procedury ponownego udziału społeczeństwa w postępowaniu.pdf

PDFpostanowienie RDOŚ.pdf

PDFFormularz - E.pdf

PDFformularz E- 2.pdf

PDFObwieszczenie o rozpoczęciu procedury udziału w postępowaniu.pdf

PDFZawiadomienie Wójta Gminy Rozprza o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpieniu do organów uzgadniających.pdf

PDFOpinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.pdf

PDFRaport oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko.pdf

Załączniki do raportu:
PDFZałącznik nr 1.pdf

PDFZałącznik nr 2.pdf

PDFZałącznik nr 3.pdf

PDFZałącznik nr 4.pdf

PDFZałącznik nr 5.pdf

PDFZałącznik nr 6.pdf

PDFZałącznik nr 7.pdf

PDFZałącznik nr 8.pdf

PDFZałącznik nr 9.pdf

PDFZałącznik nr 10.pdf

PDFZałącznik nr 11.pdf

PDFZałącznik nr 12.pdf

PDFZałącznik nr 13.pdf

PDFZałącznik nr 14.pdf

PDFZałącznik nr 14.1..pdf

PDFZałącznik nr 14.2..pdf

PDFZałącznik nr 14.3..pdf

PDFZałącznik nr 14.4..pdf

PDFZałącznik nr 14.5..pdf

PDFZałącznik nr 14.6..pdf

PDFZałącznik nr 14.7..pdf

PDFZałącznik nr 14.8..pdf

PDFZałącznik nr 14.9..pdf

PDFZałącznik nr 14.10..pdf

PDFZałącznik nr 14.11..pdf

PDFZałącznik nr 14.12..pdf

PDFZałącznik nr 14.13..pdf

PDFZałącznik nr 14.14..pdf

PDFZałącznik nr 14.15..pdf

PDFZałącznik nr 14.16..pdf

PDFZałącznik nr 14.17..pdf

PDFZałącznik nr 14.18..pdf
 

Uzupełnienie do raportu - Sierpień 2014

PDFUzupełnienie do raportu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko.pdf

Załączniki do uzupełnienia raportu:

PDFZałącznik nr 1.pdf

PDFZałącznik nr 2.pdf

PDFZałącznik nr 3.pdf

PDFZałącznik nr 4.pdf

PDFZałącznik nr 5.pdf

PDFZałącznik nr 6.pdf

PDFZałącznik nr 7.pdf

PDFZałącznik nr 8.pdf

PDFZałącznik nr 9.pdf

PDFZałącznik nr 10.pdf

PDFZałącznik nr 11.pdf

PDFZałącznik nr 12.pdf

PDFZałącznik nr 13.pdf

PDFZałącznik nr 14.pdf

PDFZałącznik nr 15.pdf

PDFZałącznik nr 16.pdf

PDFZałącznik nr 17.pdf

PDFZałącznik nr 18.pdf

PDFZałącznik nr 19.pdf

PDFZałącznik nr 20.pdf

PDFZałącznik nr 21.pdf

PDFZałącznik nr 22.pdf

PDFZałącznik nr 23.pdf

PDFZałącznik nr 24.pdf

PDFZałącznik nr 25.pdf

PDFZałącznik nr 26.pdf

PDFZałącznik nr 27.pdf

PDFZałącznik nr 28.pdf

PDFZałącznik nr 29.pdf

PDFZałącznik nr 30.pdf

PDFZałącznik nr 31.pdf

PDFZałącznik nr 32.pdf

Uzupełnienie raportu - listopad 2014

PDFUzupełnienie do raportu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko.pdf

Załączniki do uzupełnienia raportu:

PDFZałacznik nr 1.pdf

PDFZałącznik nr 2.pdf
 

 

 

 

 

 

Wersja XML