Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

GK.6220.7.2022

„Budowie farmy fotowoltaicznej PV Świerczyńsko II  o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą”


DOCX2022.07.18 Pismo uzupełnienie rdoś CB.179.docx


PDFOpinia Wody Polskie.pdf


PDFDecyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Piotrkowie Tryb.pdf


PDFObwieszczenie - wszczęcie i wystąpienie do organów.pdf

PDF3.Oddziaływanie.pdf

PDF2. KIP PV Świerczyńsko II.pdf

PDFwniosek o wydanie decyzji.pdf
 

Wersja XML