Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

GK.6220.6.2022

„Budowa farmy fotowoltaicznej PV Świerczyńsko II o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą”


PDFOpinia Wody Polskie.pdf


PDFobwieszczenie o wszczęciu postępowania i wystąpieiu do organów opiniujących.pdf

PDF3.2 Lokalizacja inwestycji.pdf

PDF3.1 Oddziaływanie.pdf

PDF2. KIP PV Świerczyńsko I.pdf

PDFwniosek o wydanie decyzji.pdf
 

Wersja XML