Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

GK.6220.5.2022

„Budowa farmy fotowoltaicznej PV Wroników o mocy do 1,4 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą”


PDFobwieszaczenie o zapoznaniu się z aktami i terminie.pdf


PDFopinia RDOŚ.pdf


PDFOpinia Wody Polskie.pdf


PDFPismo Państwowa Inspekcja Sanitarna.pdf


PDFObwieszczenie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów opiniujących.pdf

PDFwniosek o wydanie decyzji.pdf

PDF3.Oddziaływanie.pdf

PDF2. KIP PV Wroników.pdf
 

Wersja XML