Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

IZP.271.5.2.2022

Modernizacja/rozbudowa wewnętrznej sieci LAN w budynku Urzędu Gminy w Rozprzy


https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/112329

Wersja XML