Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

GK.6220.16.2021

„Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 42 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach: nr ewid. 1, 4/3 obręb Truszczanek i 1/1 obręb Świerczyńsko, gm. Rozprza”


PDFZawiadomienie obwieszczenie wójta gminy Rozprza o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania.pdf


PDFObwieszczenie wójta gminy Rozprza o wydaniu postanowienia o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.pdf


PDFopinia PGW.pdf


PDFopinia RDOŚ - Truszczanek, Świerczyńsko.pdf

PDFopinia PPIS - Truszczanek, Świerczyńsko.pdf


PDFObwieszczenie Wójta Gmiony Rozprza o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpieniu do organów opiniujących.pdf

PDFWNIOSEK o wydanie decyzji.pdf

PDFKIP.pdf

JPEGmapa ewidencyjna 1 część.jpeg

JPEGmapa ewidencyjna 2 część.jpeg

PNGZałącznik 1.png

JPEGZałącznik 2.jpeg

BMPZałącznik 3.bmp

PDFZałącznik 4.pdf

JPEGZałącznik 5.jpeg

BMPZałącznik 6.bmp

PDFZałącznik 7.pdf

PDFZałącznik 8.pdf
 

Wersja XML