Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

IZP.271.5.6.2021

Wykonanie usługi polegającej na opracowaniu dokumentacji  projektowej „Budowy chodnika w miejscowościach Ignaców, Rozprza oraz w Niechcicach w ciągu drogi krajowej nr 91”


PDFzawiadomienie o wyborze.pdf

PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf

PDFRODO.pdf

DOCZałącznik nr 1 Formularz oferty.doc

DOCZałącznik nr 2 Oświadczenie.doc

DOCZałącznik nr 3 Projekt umowy.doc
 

Wersja XML