Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

GK.6220.12.2021

„Budowa urządzeń infrastruktury technicznej w postaci montażu wolnostojących paneli fotowoltaicznych wraz z inwerterami, złączem pomiarowo- kablowym, przyłączem elektroenergetycznym i stacją transformatorową na działkach nr ewidencyjnych 210, 211 i 212 obręb Rajsko Duże


PDFDecyzja o środowiskowych uwarunkowaniach bez oceny oddziaływania na środowisko.pdf

PDFZawiadomienie obwieszczenie o wydaniu decyzji.pdf


PDFObwieszczenie zawiadomienie wójta Gminy Rozprza o zebranych materiałach przed wydaniem decyzji oraz o nowym terminie załatwienia sprawy.pdf


PDFOpinia RDOŚ - dz. 210,211,212 Rajsko Duże.pdf

PDFopinia PPIS.pdf

PDFopinia PGW WP - dz.210,211,212 Rajsko Dużę.pdf

PDF2021-12-06 - uzup. Rajsko Duże.pdf


PDFKIP Rajsko Duże.pdf

PDFMapa z obszarem.pdf

PDFObwieszczenie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów opiniujących.pdf

PDFWniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, zgody na realizację przedsięwzięcia.pdf
 

Wersja XML