Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Redaktorzy biuletynu

Paulina Bora

Aleksandra Jarosz

Szymon Kozłowski

Urząd Gminy w Rozprzy Kierownik referatu

Sławomir Laszczyk

Informatyk

Janusz Łukasik

Zarządzanie kryzysowe Inspektor

Monika Michalska

Urząd Gminy w Rozprzy Inspektor

Jakub Miler

Urząd Gminy w Rozprzy Inspektor
44-615-80-54 44-615-80-04

Wersja XML