Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

IZP.271.1.9.2021

Dostawa wraz z montażem instalacji fotowoltaicznych w budynkach użyteczności publicznej Gminy Rozprza.

Zamówienie dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w ramach zadania pn.: „Budowa instalacji fotowoltaicznych w budynkach użyteczności publicznej Gminy Rozprza”


Adres strony prowadzonego postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/bf03b8e2-54fd-4434-ba1c-7c9a51a5422f

Wersja XML