Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

GZO.271.2.2021

ŚWIADCZENIE USŁUGI DOWOZU I ODWOZU DZIECI DO SZKÓŁ NA TERENIE GMINY ROZPRZA W ROKU SZKOLNYM 2021/2022 NA PODSTAWIE ZAKUPU BILETÓW MIESIĘCZNYCH


Adres strony prowadzonego postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/6801a082-81c6-4c39-99e8-3ee645effd32

Wersja XML