Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

IZP.271.1.8.2021

Przebudowa przyszkolnego boiska sportowego wraz z budową nawierzchni sztucznej, piłkochwytów oraz oświetlenia przy Szkole Podstawowej w Rozprzy


Adres strony prowadzonego postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/6c1f12c2-2c13-441d-9480-c1b400965020

Wersja XML