Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

IZP.271.1.6.2021

Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Pieńki – Romanówka gmina Rozprza


Adres strony prowadzonego postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/7d81082d-03e7-4563-91a3-942b18e3f9ea

Wersja XML