Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

IZP.271.1.5.2021

Modernizacja - remont pomieszczeń II piętra budynku Szkoły Podstawowej w Rozprzy


Adres strony prowadzonego postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/be7f52fe-a892-4cbb-9698-8a951a45a442

Wersja XML