Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

GK.6220.4.2021

Budowa do 2 elektrowni fotowoltaicznych o łącznej mocy do 2 MW, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w obrębie Truszczanek, na działkach o numerach ewidencyjnych 14/2 i 14/3, w gminie Rozprza, powiat piotrkowski, województwo łódzkie


PDFDecyzja o środowiskowych uwarunkowaniach bez oceny oddziaływania na środowisko.pdf

PDFObwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.pdf

PDFObwieszczenie zawiadomienie Wójta Gminy Rozprza o zebanych materiałach przed wydaniem decyzji oraz o nowym terminie załatwienia sprawy.pdf
 

PDFObwieszczenie zawiadomienie Wójta Gminy Rozprza o zebanych materiałach przed wydaniem decyzji oraz o nowym terminie załatwienia sprawy.pdf

PDFpostanowienie RDOŚ.pdf

PDFopinia Wód Polskich.pdf

PDFopinia PPIS.pdf


PDFUzupełnienie karty informacyjnej przedsięwzięcia.pdf


PDFzawiadomienie obwieszczenie o wszczęciu postępowania i wystapieniu do organów opiniujących.pdf

PDFwniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.pdf

PDFTruszczanek KIP.pdf

PDFKIP zał graf PZT Truszczanek.pdf

PDFKIP zał graf mapa Model 2 Truszczanek.pdf

PDFKIP zał graf mapa Model 1 Truszczanek.pdf
 

Wersja XML