Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

GK.6220.3.2021

Inwestycja polegająca na:

- przetwarzanie odpadów betonowych pochodzących z remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej i kolejowej,

- przetwarzanie odpadów metali żelaznych pochodzących z demontażu infrastruktury kolejowej i akcesoriów kolejowych,

- punktu do zbierania, w tym przeładunku złomu i odpadów wymagających uzyskania zezwolenia na zbieranie odpadów.


PDFObwieszczenie zawiadomienie o niezałatwieniu sprawy w terminie.pdf


PDFZawiadomienie o przystąpieniu do oceny oddziaływania na środowisko.pdf

PDFZawiadomienie-obwieszczenie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów opiniujących.pdf

PDFMapa ewidencyjna.pdf

PDFMapa ewidencyjna z granicami terenu inwestycji.pdf

PDFKlauzula informacyjna - Rodo.pdf

PDFWniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.pdf

PDFRaport_Emex_ver.ost_dodruku_19.02.2021.pdf

PDFzał.31.pdf
PDFzał.30.pdf
PDFzał.29.pdf
PDFzał.28.pdf
PDFzał.27.pdf
TXTzał.26.TXT
PDFzał.25.pdf

PDFzal. 24.pdf
PDFzał.23.pdf
PDFzał.22.pdf
PDFzał.21.pdf
PDFzał.20.pdf
PDFzał.19.pdf
PDFzał.18.pdf
PDFzał.17.pdf
PDFzał.16.pdf
PDFzał.15.pdf
PDFzał.14.pdf
PDFzał.13.pdf
PDFzał.12.pdf
PDFzał.11.pdf
PDFzał.10.pdf
PDFzał.9.pdf
PDFzał.8.pdf
PDFzał.7.pdf
RTFzał.6.rtf
PDFzał.5.pdf
JPEGzał.4.jpeg
PDFzał.3.pdf
PDFzał.2.pdf
PDFzał.1.pdf

 

Wersja XML