Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

GK.6220.8.2020

Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej PIO4406E telefonii komórkowej sieci P4 (PLAY), w skład której wchodzi wieża kratowa o całkowitej długości 64,95 m n.p.t., na której umieszczone zostaną anteny sektorowe i radiolinii, na działce nr ew 162/54 obręb 0019 w miejscowości Milejów


PDFObwieszczenie o wydaniu decyzji umarzającej.pdf


PDFObwieszczenie - zawiadomienie Wójta Gminy Rozprza o zebranych materiałach przed wydaniem decyzji oraz nowym terminie załatwienia sprawy.pdf

PDFOpinia Państwowego Inspektora Sanitarnego.pdf

PDFOpinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi.pdf

PDFObwieszczenie wójta Gminy Rozprza o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpieniu do organów opiniujących.pdf

PDFPIO4406E_KIP rys.pdf

PDFPIO4406E_2_Kwalifikacja.pdf

PDFPIO4406E_2_GPPPE.pdf

PDFPIO4406 - KIP .pdf

PDFKwalifikacja przedsięwzięcia.pdf

PDFKarta informacyjna przedsięwzięcia.pdf

PDFGraficzna prezentacja poziomu pól elektromagnetycznych o poziomach mocy większych lub równych wartościom dopuszczalnym.pdf
 

Wersja XML