Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

GK.6220.1.2021

Przebudowa dwóch obiektów mostowych w ciągu drogi gminnej Cekanów - Bagno nr 110355E w gminie Rozprza, wraz z dojazdami o łącznej długości ok. 200 m.


PDFDecyzja o środowiskowych uwarunkowaniach bez oceny oddziaływania na środowisko.pdf

PDFZawiadomienie obwieszczenie o wydaniu decyzji.pdf


PDFObwieszczenie zawiadomienie wójta gminy Rozprza o zebranych materiałach przed wydaniem decyzji oraz o nowym terminie załatwienia sprawy.pdf

PDFopinia PPIS.pdf

PDFopinia RDOŚ.pdf

PDFopinia PGW Wody Polskie.pdf


PDFObwieszczenie zawiadomienie o niezałatwieniu sprawy w terminie.pdf


PDFObwieszczenie Wójta Gminy Rozprza o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpieniu do organów opiniujących.pdf

DOCXKarta_informacyjna.docx

PDFKarta_informacyjna.pdf

PDFWniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.pdf
 

Wersja XML