Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

IZP.271.5.6.2020

OPRACOWANIE ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO ORAZ SPORZĄDZENIE MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ROZPRZA


PDFZawiadomienie o wyborze oferty.pdf


PDFOgłoszenie.pdf

PDFSkany uchwał.pdf

PDFZałącznik do umowy _wytczyne_dla_planistow_opis_cyfryzacji_pdf.pdf

DOCZałącznik nr 1 Formularz oferty.doc

DOCZałącznik nr 2 Oświadczenie.doc

DOCZałącznik nr 3 Wykaz usług.doc

DOCZałącznik nr 4 Wykaz osób.doc

DOCZałącznik nr 5 Umowa wzór.doc
 

Wersja XML