Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

IZP.271.1.11.2020

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Rozprza


PDFZawiadomienie o wyborze oferty.pdf

PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf


PDF1_Ogłoszenie o zamówieniu_2020-OJS198-480201-pl.pdf

PDF2_SIWZ_IZP.271.1.11.2020.pdf

ASCKluczPub_Oferta_PostepowanieID_9ddf452e-ee21-4578-91b1-e33e4052378a.asc

PDFIdentyfikator postępowania.pdf

DOC3_Załącznik nr 1- Formularz oferty.doc

ZIP4_JEDZ_espd-request.zip

PDF5_Załącznika 2a Instrukcja-wypelniania-JEDZ-ESPD.pdf

DOC6_Załącznik nr 3 Grupa kapitałowa.doc

DOC7_Załącznik nr 4 Wykaz usług.doc

DOC8_Załącznik nr 5 Zobowiązanie.doc

DOC9_Załącznik nr 6 Oświadczenie o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.doc

DOC10_Załącznik nr 7 Oświadczenie o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem poda.doc

DOC11_Załącznik nr 8 Oświadczenie o niezaleganiu.doc

DOC12_Załącznik nr 9 Istotne postanowienia umowy.doc

PDF13_Załącznik nr 10 Uchwała XVI 29_2020_881919.pdf

PDF14_Załącznik nr 11 Uchwała XVI_30_2020_851780.pdf

PDFPismo dot. informacji o modyfikacji treści istotnych postanowień umowy.pdf
 


 

Wersja XML