Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

GZO.271.1.2020

ŚWIADCZENIE USŁUGI DOWOZU I ODWOZU DZIECI DO SZKÓŁ NA TERENIE GMINY ROZPRZA W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

 NA PODSTAWIE ZAKUPU BILETÓW MIESIĘCZNYCH


PDFZawiadomienie o wyborze oferty.pdf


PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf

PDF1_Ogłoszenie o zamówieniu.pdf

DOC2_SIWZ GZO 2020 Bilety.doc

DOC3_Załącznik nr 1 Formularz ofertowy po modyfikacji.doc

DOC4_Załącznik nr 2 Oświadczenie o spełnianiu warunków i braku podstaw wykluczenia.doc

DOC5_Załącznik nr 3 Wykaz usług.doc

DOC6_Załącznik nr 4 IPUmowy.doc

DOC7_Załącznik nr 5 Zobowiązanie.doc

DOC8_Załącznik nr 6 Grupa kapitałowa.doc

DOC9_Załącznik nr 7 Oświadczenie o niezaleganiu.doc
 

Wersja XML