Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

IZP.271.1.4.2020

Dostawa wraz z montażem wyposażenia dla przedszkola w Niechcicach
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

PDFZawiadomienie o unieważnieniu postępowania.pdf


PDFInformacja o zmianie ogłoszenia oraz SIWZ.pdf

PDFOgłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf


PDFOdpowiedzi na pytania Część 3.pdf


PDF1_Ogłoszenie o zamówieniu.pdf

DOC2_SIWZ_IZP.271.1.4.2020.doc

DOC3_Załącznik nr 1 Formularz ofertowy.doc

DOC4_Załącznik nr 1-1 Kalkulacja cenowa częśc 1.doc

DOC5_Załącznik nr 1-2 Kalkulacja cenowa częśc 2.doc

DOC6_Załącznik nr 1-3 Kalkulacja cenowa częśc 3.doc

DOC7_Załącznik nr 1-4 Kalkulacja cenowa częśc 4.doc

DOC8_Załącznik nr 1-5 Kalkulacja cenowa częśc 5.doc

DOC9_Załącznik nr 2 Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania.doc

DOC10_Załącznik nr 3 Grupa kapitałowa.doc

PDF11_Załącznik nr 4 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.pdf

DOC12_Załącznik nr 5 Istotne postanowienia umowy.doc
 

Wersja XML