Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

IZP.271.1.3.2020

Rozbudowa (przebudowa) dachu na budynku Szkoły Podstawowej w Mierzynie


PDFZawiadomienie o unieważnieniu postępowania.pdf

PDFZawiadomienie o wyborze oferty.pdf

PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf


PDFOgłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf

PDFOdpowiedzi na pytania.pdf

ZIP11_Projekt budowlany i elektryczny.zip


PDF1_Ogłoszenie o zamówieniu.pdf

DOC2_SIWZ_IZP.271.1.3.2020.doc

DOC3_Załącznik nr 1 Formularz ofertowy.doc

DOC4_Załącznik nr 2 Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania.doc

DOC5_Załącznik nr 3 Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu.doc

DOC6_Załącznik nr 4 Wykaz robót.doc

DOC7_Załącznik nr 5 Wykaz osób.doc

DOC8_Załącznik nr 6 Zobowiązanie.doc

DOC9_Załącznik nr 7 Grupa kapitałowa.doc

DOC10_Załącznik nr 8 Istotne postanowienia umowy.doc
 

Wersja XML