Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

IZP.271.1.1.2020

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z odejściami bocznymi oraz przyłączami kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rozprza

 

PDFZawiadomienie o wyborze oferty.pdf


PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf


PDF1_Ogłoszenie o zamowieniu.pdf

PDF2_SIWZ IZP.271.1.1.2020.pdf

DOC3_Załącznik nr 1 Formularz ofertowy.doc

DOC4_Załącznik nr 2 Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania.doc

DOC5_Załącznik nr 3 Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu.doc

DOC6_Załącznik nr 4 Wykaz robót.doc

DOC7_Załącznik nr 5 Wykaz osób.doc

DOC8_Załącznik nr 6 Grupa kapitałowa.doc

DOC9_Załącznik nr 7 Zobowiązanie.doc

DOC10_Załącznik nr 8 Oświadczenie o niezaleganiu.doc

DOC11_Załącznik nr 9 Istotne postanowienia umowy.doc

ZIPETAP I - Sieć kanalizacji sanitarnej.zip

RARETAP II Przyłącza kan. sanit. - do sieci projektowanej i sieci istniejącej.rar

RARUzupełnienie do Etapu II - przyłącza w ul. Pawlikowskiego.rar

RARETAP III Przyłącze kanalizacji sanitarnej - przejście przez DK 91.rar

ZIPETAP IV Sieć kanalizacji sanitarnej i przyłącza.zip

ZIPPrzedmiary i STWiOR.zip
 

Wersja XML