Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

GK.6220.1.2020

Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 701 (obręb 0027) w miejscowości Stara Wieś, Gmina Rozprza


PDFZawiadomienie obwieszczenie o wydaniu postanowienia o sprostowaniu omyłki pisarskiej w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.pdf
 

PDFZawiadomienie - obwieszczenie o wydaniu decyzji.pdf

 

PDFObwieszczenie wójta gminy Rozprza o zebranych materiałach przed wydaniem decyzji.pdf

PDFOpinia Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi.pdf

PDFInformacja Państwowa Inspekcja Sanitarna _ Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piotrkowie Trybunalskim.pdf

PDFInformacja Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Dyrektor Zarządu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim.pdf

 

PDFWniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Budowa elektrowni słonecnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew 701 Stara Wieś.pdf

PDFUproszczony wypis z rejestru gruntów.pdf
PDFStara Wieś_ KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA_.pdf
PDFObwieszczenie wójta gminy Rozprza o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpieniu do organów opiniujących Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą w miejscowości Stara Wieś.pdf
PDFMapa ewidencyjna z rozmieszczeniem_Stara Wieś.pdf
PDFMapa ewidencyjna z przewidywanym oddziaływaniem przedsięwzięcia_Stara Wieś.pdf
PDFMapa ewidencyjna pusta_Stara Wieś.pdf

Wersja XML