Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

IZP.271.1.21.2019

Udzielenie kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Rozprza


PDFZawiadomienie o wyborze.pdf


PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf

PDF1_Ogłoszenie o zamówieniu.pdf
DOC2_SIWZ_IZP.271.1.21.2019.doc
DOC3_Załącznik nr 1- Formularz oferty.doc
DOC4_Załącznik nr 2 Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania.doc
DOC5_Załącznik nr 3 Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu.doc
DOC6_Załącznik nr 4 Zobowiązanie.doc
DOC7_Załącznik nr 5 Grupa kapitałowa.doc
DOC8_Załącznik nr 6 Oświadczenie o niezaleganiu.doc
DOC9_Załącznik nr 7 Istotne postanowienia umowy.doc
 

Wersja XML