Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

IZP.271.5.9.2019

Kompleksowa usługa usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Rozprza wraz z przekazaniem na składowisko odpadów niebezpiecznych


PDFZawiadomienie o powtórnym wyborze oferty.pdf

PDFInformacja o wyborze oferty.pdf

PDF1_Ogłoszenie o zamówieniu.pdf
DOC2_Załącznik nr 1 Formularz oferty.doc
DOC3_Załącznik nr 2 Oświadczenie.doc
DOC4_Załącznik nr 3 Oświadczenie - składowisko.doc
DOC5_Załącznik nr 4 Wykaz usług.doc
DOC6_Załącznik nr 5 Wzór umowy.doc
 

Wersja XML