Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

GK.6220.9.2019

"Inwestycja polegająca na przetwarzaniu odpadów z tworzyw sztucznych, dokładnie odpadów polipropylenu (PP), polietylenu (PE/HDPE) oraz tworzyw konstrukcyjnych ABS, ASA, PC/ABS, PA, SAN, POM w celu uzyskania granulatu"

 

PDFDecyzja o środowiskowych uwarunkowaniach bez oceny oddziaływania na środowisko.pdf

PDFZawiadomienie obwieszczenie o wydaniu decyzji.pdf


PDFWezwanie RDOŚ.pdf

PDFUzup. KIP przetwarzanie Ignaców.pdf

PDFWezwanie 2 do uzup..pdf

PDFzał. 1.pdf

PDFUzup. 2 KIP przetwarzanie Ignaców.pdf

PDFUzup. 3 KIP przet. odp. Ignaców.pdf


PDFObwieszczenie Wójta gminy Rozprza o zebranych materiałach przed wydaniem decyzji Przetwarzanie odpadów z tworzyw szczucznych.pdf

PDFOpinia Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi.pdf

PDFOpinia Państwowe Gospodarstwo Wody Polskie Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie.pdf

PDFPismo Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piotrkowie Trybunalskim.pdf


PDFObwieszczenie wójta gminy Rozprza o wydłużeniu terminu wydania przez RDOŚ w Łodzi orzeczenia kończącego postępowanie Przetwarzanie odpadów z tworzyw stuznych.pdf


PDFObwieszczenie Wójta Gminy Rozprza o wydłużeniu terminu wydania przez RDOŚ w Łodzi orzeczenia kończącego postępowanie w przedmiocie wydania opinii.pdf


PDFObwieszczenie wójta gminy rozprza o niedotrzymaniu przez RDOŚ terminu wydania orzeczenia o wydaniu opinii.pdf


PDFObwieszczenie wójta gminy Rozprza o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpieniu do organów opiniujących.pdf


PDFKlauzula informacyjna.pdf
PDF1 strona KIP.pdf
PDFKIP, p. Biegański, 10.2019,.pdf
PDFzał. nr 3 do Wniosku.pdf
PDFZałącznik nr 1.pdf
PDFZałącznik nr 2.pdf
PDFZałącznik nr 3.pdf
PDFZałącznik nr 4.pdf
PDFZałącznik nr 5.pdf

PDFMapa ewidencyjna pusta.pdf
PDFMapa ewidencyjna z rozmieszczeniem.pdf


PDFWniosek o wydanie decyzji środowiskowych uwarunkowaniach.pdf

Wersja XML