Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

IZP.271.1.15.2019

Budowa przedszkola w Niechcicach


PDFZawiadomienie o wyborze oferty.pdf

PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf

UWAGA AKTUALNY PRZEDMIAR!

PDFpoprawiony przedmiar plac zabaw.pdf

PDFOdpowiedź na pytania 3.pdf

PDFOgłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf.pdf

PDFodpowiedź na pytanie.pdf

PDFInformacja dot. zmiany formularza oferty.pdf

PDFOdpowiedź na pytanie.pdf

PDF1_Ogłoszenie o zamówieniu.pdf
PDF2_SIWZ_IZP.271.1.15.2019.pdf
DOC3_Załącznik nr 1 Formularz oferty - aktualny.doc
DOC4_Załącznik nr 2 Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania.doc
DOC5_Załącznik nr 3 Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu.doc
DOC6_Załącznik nr 4 Wykaz robót.doc
DOC7_Załącznik nr 5 Wykaz osób.doc
DOC8_Załącznik nr 6 Zobowiązanie.doc
DOC9_Załącznik nr 7 Grupa kapitałowa.doc
DOC10_Załącznik nr 8 Oświadczenie o niezaleganiu.doc
DOC11_Załącznik nr 9 Istotne postanowienia umowy.doc
ZIP12_Przedmiary.zip
ZIP13. Projekt placu zabaw i małej architektury.zip
ZIP14. Instalacje sanitarne.zip
ZIP15. Projekt architektoniczny budowlany.zip
ZIP16. Projekt architektoniczny wykonawczy.zip
ZIP17. Projekt konstrukcyjny wykonawczy.zip
PDF18.1. ST sanitarna str1-20.pdf
PDF18.2. ST sanitarna str21-40.pdf
PDF18.3. ST sanitarna str 41-60.pdf
PDF18.4. ST sanitarna str 61-80.pdf
ZIP19. Projekt budowlano -wykonawczy elektryczny.zip
ZIP20. Projekt drogowy.zip
ZIP22. Instalacje sanitarne zewnętrzne.zip
ZIP21. Instalacje sanitarne wewnętrzne.zip

Wersja XML