Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

IZP.271.1.14.2019

Rozbudowa (przebudowa) dachu na budynku Szkoły Podstawowej w Mierzynie


PDFZawiadomienie o unieważnieniu.pdf

PDF1_Ogłoszenie o zamówieniu.pdf
PDF2_SIWZ_IZP.271.1.14.2019.pdf
DOC3_Załącznik nr 1 Formularz ofertowy.doc
DOC4_Załącznik nr 2 Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania.doc
DOC5_Załącznik nr 3 Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu.doc
DOC6_Załącznik nr 4 Wykaz robót.doc
DOC7_Załącznik nr 5 Wykaz osób.doc
DOC8_Załącznik nr 6 Zobowiązanie.doc
DOC9_Załącznik nr 7 Grupa kapitałowa.doc
DOC10_Załącznik nr 8 Oświadczenie o niezaleganiu.doc
DOC11_Załącznik nr 9 Istotne postanowienia umowy Mierzyn.doc
ZIP12_Projekt budowlany i elektryczny.zip
 

Wersja XML