Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

IZP.271.1.11.2019

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Rozprza


PDFZawiadomienei o unieważnieniu postępowania.pdf

PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf

PDF1_Ogłoszenie o zamówieniu.pdf
PDF2_SIWZ_IZP.271.1.11.2019.pdf
DOC3_Załącznik nr 1- Formularz oferty.doc
DOC4_Załącznik nr 2 Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania.doc
DOC5_Załącznik nr 3 Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu.doc
DOC6_Załącznik nr 4 Wykaz usług.doc
DOC7_Załącznik nr 5 Zobowiązanie.doc
DOC8_Załącznik nr 6 Grupa kapitałowa.doc
DOC9_Załącznik nr 7 Oświadczenie o niezaleganiu.doc
DOC10_Załącznik nr 8 Istotne postanowienia umowy.doc
PDF11_Załącznik nr 9 - Uchwała nr XIII.14.2016.pdf
PDF12_Załącznik nr 10 - Uchwała nr XIII.16.2016.pdf
 

Wersja XML