Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Sprawozdania finansowe Zakładu Gospodarki Komunalne w Rozprzy

Za 2021 rok

PDFSprawozdanie ZGKG za 2021.pdf


Za 2020 rok

PDFSprawozdanie ZGKG 2020.pdf  


Za 2019 rok 

PDFSprawozdanie ZGKG 2019.pdf


Za 2018 rok 

PDFBilans samorządowego zakładu budżetowego.pdf

PDFRachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy).pdf

PDFSprawozdanie finansowe samorządowego zakładu budżetowego.pdf

PDFZestawienie zmian w funduszu.pdf
 

Wersja XML