Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

IZP.271.1.4.2019

Dostawa sprzętu komputerowego i pomocy dydaktycznych dla szkół z terenu gminy Rozprza

Projekt „Rozwińmy skrzydła – poprawa jakości kształcenia w gminie Rozprza współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego  na lata 2014 – 2020


PDFZawiadomienie o wyborze oferty.pdf

PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf

PDFInformacja o zmianie terminu składania i otwarcia ofert.pdf

PDFOdpowiedzi na pytania 3.pdf

PDFOgłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf

PDFOdpowiedzi na pytania 2.pdf

PDFOdpowiedzi na pytania.pdf

PDF1_Ogłoszenie o zamówieniu.pdf

DOC2_SIWZ_IZP.271.1.4.2019.doc

DOC3A_Załącznik nr 1A Formularz ofertowy cz 1.doc

DOC3B_Załącznik nr 1B Formularz ofertowy cz 2.doc

DOC3_Załącznik nr 1B Formularz ofertowy cz 2.doc

DOC4_Załącznik nr 2 Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania.doc

DOC5_Załącznik nr 3 Grupa kapitałowa.doc

DOC6_Załącznik nr 4 Oświadczenie o niezaleganiu.doc

PDF7A_Załącznik nr 5A Opis części 1 zamówienia.pdf

PDF7B_Załącznik nr 5B Opis części 2 zamówienia.pdf

PDF7B_Załącznik nr 5B Opis części 2 zamówienia.pdf

PDF8A_Załącznik nr 6A umowa część 1.pdf

PDF8B_Załacznik nr 6B umowa część 2.pdf

PDF9_Załącznik nr 7 Szczegółowa specyfikacja tech.pdf

Wersja XML