Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

IZP.271.5.5.2019

Modernizacja dachu budynku komunalnego położonego w Rajsku Małym (działka ewidencyjna nr 262)


PDFZawiadomienie o wyborze oferty.pdf

PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf

PDF1_Ogłoszenie.pdf
DOC2_Formularz oferty.doc
DOC3_Oswiadczenie.doc
ODT4_Istotne postanowienia umowy Rajsko Małe.odt
PDFOpis techniczny.pdf
PDFPrzedmiar.pdf
PDFrys. 1 Usytuowanie budynku.pdf
PDFrys. 2 Inwentaryzacja parter.pdf
PDFrys. 3 inwentaryzacja dach.pdf
PDFrys. 4 inwentaryzacja elewacje.pdf
PDFrys. 5 Parter.pdf
PDFrys. 6 Konstrukcja dachu.pdf
PDFrys. 7 przekrój .pdf
PDFrys. 8 Rzut dachu.pdf
PDFSTWiOR.pdf
 

Wersja XML