Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

GK.6220.8.2018

Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 8 MW  wraz z niezbędną infrastrukturą oraz stacją transformatorowo-rozdzielczą średniego napięcia na działce nr ewid.: 60/1 w obrębie Truszczanek, gm. Rozprza


 

PDFObwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy 8MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz stację transformatorową w obrębie Truszczanek.pdf

PDFUzgodnienie Dyrektora PGW Wody Polskie w sprawie inwestycji dot. budowy elektrowni fotowoltaicznej o mocy 8 MW ... na działe 60_1 obręb Truszczanek.pdf

PDFUzgodnienie RDOŚ w sprawie inwestycji dot. budowy elektrowni fotowoltaicznej o mocy 8 MW ... na działe 60_1 obręb Truszczanek.pdf

PDFOpinia PPIS w Piotrkowie Tryb. dot. budowy elektrowni fotowoltaicznej na dz. 60_1 obręb Truszczanek.pdf

PDFOpinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Piotrkowie Tryb..pdf

PDFZawiadomienie - obwieszczenie wójta Gminy Rozprza.pdf

PDFZawiadomienie wójta Gminy Rozprza w wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpieniu do organów opiniujących.pdf

DOCANEKS 2 OOŚ - Truszczanek 60-1.doc

DOCXzał. 3a- gddkia Zestawienie przejść dla zwierząt (odc. B).docx

PDFzał. 2 -OPINIA KOŁA ŁOWIECKIEGO.pdf

DOCzał. 1-PV Truszczanek_dz. 60.1 (1).doc

PNGzał 3 mapa GDDKiA.png

PDFzal.4 opinia akustyczna.pdf

DOCANEKS 1 DO Raport OOŚ - Truszczanek 60-1.doc

DOCRaport OOŚ - Truszczanek 60-1.doc

PDFel-wind dz 60-1 - zał.1.pdf

PDFel-wind dz 60-1 - zał.2.pdf

JPEGel-wind dz 60-1-zał.3.jpeg

DOCel-wind - foto wniosek 60-1 Truszczanek.doc

DOCEL-WIND - Karta informacyjna- 60-1.doc
 

Wersja XML