Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Dokumenty związane z rekrutacją

Dokumenty związane z rekrutacją 


DOCX20220406-kwestionariusz-osobowy-kandydat.docx

DOCXoswiadczenia_do_naboru nr 1.docx

DOCXoswiadczenie_o_wyrazeniu_zgody_na_przetwarzanie_danych_osobowych_oraz_na_potrzeby_przyszlych_rekrutacji.docx

DOCXoświadczenie nr 2.docx
 

Wersja XML