Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacje dla banków

PDFbudzet_2016_a.pdf
PDFbudzet_2016_b.pdf
PDFbudzet_2016_c.pdf
PDFbudzet_2016_d.pdf
PDFbudzet_2016_e.pdf
PDFbudzet_2017_1_5.pdf
PDFbudzet_2017_2_5.pdf
PDFbudzet_2017_3_5.pdf
PDFbudzet_2017_4_5.pdf
PDFbudzet_2017_5_5.pdf
PDFopinia_rio_wykonanie_2016.pdf
PDFopinia_rio_wykonanie_2017.pdf

PDFopinia_rio_wykonanie_2019_Ipolrocze.pdf
PDFopinia_rio_wykonanie_2018.pdf
PDFopinia_rio_kwota_dlugu_2019.pdf
PDFopinia_rio_wpf_2019_projekt.pdf
PDFopinia_rio_kredyt_2019.pdf
PDFopinia_rio_budzet_2019_projekt.pdf

PDFrb27s_2016.pdf
PDFrb27s_2017.pdf
PDFrb27s_2018.pdf
PDFrb27s_2019_IIIkw.pdf

PDFrb28s_2016.pdf
PDFrb28s_2017.pdf
PDFrb28s_2018.pdf
PDFrb28s_2019_IIIkw.pdf

PDFrbn_2016.pdf
PDFrbn_2017.pdf

PDFrbn_2018.pdf
PDFrbn_2019_IIIkw.pdf

PDFrbnds_2016.pdf
PDFrbnds_2017.pdf

PDFrbnds_2018.pdf
PDFrbnds_2019_IIIkw.pdf

PDFrbz_2016.pdf
PDFrbz_2017.pdf
PDFrbz_2018.pdf
PDFrbz_2019_IIIkw.pdf

PDFuchwala_wpf_2019_2032_pierwotna.pdf
PDFuchwala_wpf_2019_2032_30_10_2019.pdf
PDFuchwala_kredyt_2019.pdf
PDFuchwala_budzet_2019_pierwotna.pdf
PDFuchwala_budzet_2019_30_10_2019.pdf
PDFsprawozdanie_2018.pdf

PDFzestawienie_zob_finans_30_09_2019.pdf
 

Wersja XML