Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

IZP.271.1.16.2018

Budowa ogólnodostępnej siłowni zewnętrznej w Rozprzy oraz placów zabaw w miejscowościach Wroników i Lubień


PDFUnieważnienie postępowania.pdf

PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf

PDFOdpowiedź na pytanie.pdf

PDFOgłoszenie o zamianie ogłoszenia.pdf

PDF1_Ogłoszenie o zamówieniu.pdf

PDF2_SIWZ_IZP.271.1.16.2018.pdf

DOC2_SIWZ_IZP.271.1.16.2018 po modyfikacji.doc

DOC3_Załącznik nr 1 Formularz ofertowy.doc

DOC3_Załącznik nr 1 Formularz ofertowy po modyfikacji.doc

DOC4_Załącznik nr 2 Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania.doc

DOC5_Załącznik nr 3 Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu.doc

DOC6_Załącznik nr 4 Wykaz wykonanych robót budowlanych.doc

DOC7_Załącznik nr 5 Wykaz osób.doc

DOC8_Załącznik nr 6 Grupa kapitałowa.doc

DOC9_Załącznik nr 7 Umowa Lubień.doc

DOC9_Załącznik nr 7 Umowa Lubień po modyfikacji.doc

DOC10_Załącznik nr 8 Umowa Rozprza.doc

DOC10_Załącznik nr 8 Umowa Rozprza po modyfikacji.doc

DOC11_Załącznik nr 9 Umowa Wroników.doc

DOC11_Załącznik nr 9 Umowa Wroników po modyfikacji.doc

DOC12_Załącznik nr 10 Oświadczenie w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych wynikających z RODO.doc

ZIPPlac zabaw Lubień.zip

ZIPPlac zabaw Wroników.zip

ZIPSiłownia Rozprza.zip
 

Wersja XML