Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

IZP.271.1.11.2018

Budowa ulicy Topolowej w Nie chcicach wraz z budową kanalizacji sanitarnej z przyłączami w pasie drogowym


PDFZawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej.pdf

PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf

PDF1_Ogłoszenie o zamówieniu.pdf
DOC2_SIWZ IZP.271.1.11.2018.doc
DOC3_Załącznik nr 1 Formularz ofertowy.doc
DOC4_Załącznik nr 2 Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania.doc
DOC5_Załącznik nr 3 Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu.doc
DOC6_Załącznik nr 4 Wykaz wykonanych robót budowlanych.doc
DOC7_Załącznik nr 5 Wykaz osób.doc
DOC8_Załącznik nr 6 Grupa kapitałowa.doc
DOC9_Istotne postanowienia umowy.doc
ZIP10_Projekt budowalny drogowy.zip
ZIP11_Projekt budowlany sanitarny.zip
 

Wersja XML