Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

IZP.271.1.10.2018

Budowa przedszkola w Niechcicach 


PDFZawiadomienie o unieważnieniu postępowania.pdf

PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf

PDFOdpowiedź na pytania 05.04.2018.pdf

PDFOdpowiedź na pytania 2.pdf

ZIP05.Projekt budowlano - wykonawczy sanitarny.zip

PDFOdpowiedź na pytania.pdf

PDFOgłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf

PDF1_Ogłoszenie o zamówieniu.pdf

2_SIWZ.pdf

PDF2_SIWZ_po modyfikacji.pdf

DOC3_Załącznik nr 1 Formularz ofertowy.doc

DOC4_Załącznik nr 2 Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania.doc

DOC5_Załącznik nr 3 Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu.doc

6_Załącznik nr 4 Wykaz wykonanych robót budowlanych.doc

DOC6_Załącznik nr 4 Wykaz wykonanych robót budowlanych po modyfikacji.doc

DOC7_Załącznik nr 5 Wykaz osób.doc

DOC8_Załącznik nr 6 Grupa kapitałowa.doc

9_Załącznik nr 7 Istotne postanowienia umowy po modyfikacji.doc

DOC9_Załącznik nr 7 Istotne postanowienia umowy po modyfikacji.doc

10_Przedmiary.zip

ZIP10_Przedmiary.zip

ZIP01. Projekt rozbiórki.zip

ZIP02. Projekt architektoniczny budowlany.zip

ZIP03. Projekt architektoniczny wykonawczy.zip

ZIP04. Projekt konstrukcyjny wykonawczy.zip

RARSpecyfikacje Techniczne branża sanitarna.part1.rar

RARSpecyfikacje Techniczne branża sanitarna.part2.rar

ZIP06. Projekt budowlano -wykonawczy elektryczny.zip

ZIP07. Projekt drogowy.zip

ZIP08. Projekt placu zabaw i małej architektury.zip
 

Wersja XML