Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

IZP.271.1.3.2018

Budowa przedszkola w Niechcicach 


PDFZawiadomienie o unieważnieniu postępowania.pdf

PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf

PDFInformacja dotycząca aktualnych przedmiarów.pdf

PDFSzczegółowa specyfikacja techniczna elektryczna KOREKTA2.pdf

ZIPAKTUALNE PRZEDMIARY.zip


PDFOgłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf

PDFInformacja o zmianie terminu składania i otwarcia pfert.pdf

PDFOdpowiedzi na pytania.pdf

DOCZałącznik nr 6 Istotne postanowienia umowy po modyfikacji.doc

PDFOdpowiedź na pytania.pdf

PDFPrzedmiar ROZBIÓRKA korekta po modyfikacji.pdf

PDF1_Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf

PDF2_Odpowiedź na pytania wykonawców.pdf

PDF3_SIWZ po modyfikacji.pdf

PDF4_Załącznik nr 6 Istotne postanowienia umowy po modyfikacji.pdf

PDF5_Przedmiar Budowlany korekta po modyfikacji.pdf

PDF6_ przedmiar ZIELEŃ korekta po modyfikacji.pdf

PDF7_Przedmiar robót ELEKTRYCZNY korekta po modyfikacji.pdf

PDF8_Szczegółowa specyfikacja techniczna ELEKTRYCZNA korekta po modyfikacji.pdf
 

 

PDFOgłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf

PDFInformacja o zmianie terminu składania i otwarcia ofert.pdf

PDF1_Ogłoszenie o zamówieniu.pdf

DOC2_SIWZ.doc

DOC3_Załącznik nr 1 Formularz ofertowy.doc

DOC4_Załącznik nr 2 Oświadczenie o spełnianiu warunków i braku podstaw wykluczenia.doc

DOC5_Załącznik nr 3 Wykaz wykonanych robót budowlanych.doc

DOC6_Załącznik nr 4 Wykaz osób.doc

DOC7_Załącznik nr 5 Grupa kapitałowa.doc

DOC8_Załącznik nr 6 Istotne postanowienia umowy.doc

ZIP1. Projekt rozbiórki.zip

ZIP2. Projekt architektoniczny budowlany.zip

ZIP3. Projekt architektoniczny wykonawczy.zip

ZIP4. Projekt konstrukcyjny wykonawczy.zip

ZIP5. Projekt budowlano - wykonawczy sanitarny.zip

ZIP6. Projekt budowlano -wykonawczy elektryczny.zip

ZIP7. Projekt drogowy.zip

ZIP8. Projekt placu zabaw i małej architektury.zip

ZIPPRZEDMIARY.zip

RARSpecyfikacje Techniczne branża sanitarna.part1.rar

RARSpecyfikacje Techniczne branża sanitarna.part2.rar
 

 

Wersja XML