Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

IZP.271.1.2.2018

Przebudowa drogi gminnej Nr 110367E Stara Wieś – Nowa Wieś - Białocin


PDFInformacja o wyborze oferty najkorzystniejszej.pdf

PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf

PDFOdpowiedzi na pytania.pdf

PDF1_Ogłoszenie o zamówieniu.pdf

DOC2_SIWZ.doc

DOC3_Załącznik nr 2 Oświadczenie o spełnianiu warunków i braku podstaw wykluczenia.doc

DOC4_Załącznik nr 1 Formularz ofertowy.doc

DOC5_Załącznik nr 3 Wykaz wykonanych robót budowlanych.doc

DOC6_Załącznik nr 4 Wykaz osób.doc

DOCX7_Załącznik nr 5 Grupa kapitałowa.docx

DOC8_Załącznik nr 6 Istotne postanowienia umowy.doc

ZIP9_Przedmiary.zip

ZIP10_Projekt budowlano wykonawczy.zip

ZIP11_STWiOR.zip

ZIP12_Organizacja ruchu stała Nowa Wieś - Stara Wieś - Białocin.zip

ZIP13_Organizacja ruchu na czas budowu Nowa Wieś-Star Wieś - Białocin.zip
 

 

Wersja XML