Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

GK.6220.3.2017

Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy 1MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz stacją transformatorowo-rozdzielczą średniego napięcia na działce nr ewid.: 80 w obrębie Milejowiec, gm. Rozprza. 


PDFZawiadomienie obwieszczenie o wydaniu decyzji zmieniającej decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach.pdf


PDFObwieszczenie o wydaniu decyzji o środowikskowych warunkowaniach.pdf

PDFZawiadomienie wójta Gminy Rozprza o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpieniu do organu opiniującego.pdf

PDFEL-WIND- WNIOSEK OOŚ MILEJOWIEC.pdf

PDFEL-WIND- KARTA INFORMACYJNA WRAZ Z MAPĄ MILEJOWIEC.pdf
 

Wersja XML