Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

IZP.271.1.8.2017

 

Udzielenie kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu

budżetu Gminy Rozprza

PDFZawiadomienie o wyborze oferty.pdf

PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf

PDFOdpowiedź na pytanie.pdf

PDFuchwala_XXV_49_2017_RGR.pdf

PDFuchwala_II_278_2016_RIO_projekt_wpf.pdf

PDFuchwala_II_277_2016_RIO_projekt_budzet.pdf

PDFuchwala_II_15_2017_RIO_fin_deficyt_dlug.pdf

PDFrbz_IIkw_2017.pdf

PDFrbz_2016.pdf

PDFrbz_2015.pdf

PDFrbz_2014.pdf

PDFrbpdp_2016.pdf

PDFrbpdp_2015.pdf

PDFrbpdp_2014.pdf

PDFrbnds_IIkw_2017.pdf

PDFrbnds_2016.pdf

PDFrbnds_2015.pdf

PDFrbnds_2014.pdf

PDFrbn_IIkw_2017.pdf

PDFrbn_2016.pdf

PDFrbn_2015.pdf

PDFrbn_2014.pdf

PDFrb28s_IIkw_2017.pdf

PDFrb28s_2016.pdf

PDFrb28s_2015.pdf

PDFrb28s_2014.pdf

PDFrb27s_IIkw_2017.pdf

PDFrb27s_2016.pdf

PDFrb27s_2015.pdf

PDFrb27s_2014.pdf

PDFopinia_rio_wykonanie_2016.pdf

PDFopinia_rio_wykonanie_2015.pdf

PDFopinia_rio_wykonanie_2014.pdf

PDFbudzet_2016_e.pdf

PDFbudzet_2016_d.pdf

PDFbudzet_2016_c.pdf

PDFbudzet_2016_b.pdf

PDFbudzet_2016_a.pdf

PDFbudzet_2015_e.pdf

PDFbudzet_2015_d.pdf

PDFbudzet_2015_c.pdf

PDFbudzet_2015_b.pdf

PDFbudzet_2015_a.pdf

PDFbudzet_2014_f.pdf

PDFbudzet_2014_e.pdf

PDFbudzet_2014_d.pdf

PDFbudzet_2014_c.pdf

PDFbudzet_2014_b.pdf

PDFbudzet_2014_a.pdf

PDFOpinia RIO w sprawie możliwości spłaty kredytu długoterminowego.pdf

DOC6_Załącznik nr 4 Grupa kapitałowa.doc

PDF5_Załącznik nr 3 Istotne postanowienia umowy.pdf

DOC4_Załącznik nr 2 Oświadczenie o spełnianiu warunków i braku podstaw wykluczenia.doc

DOC3_Załącznik nr 1 Formularz oferty.doc

PDF2_SIWZ deficyt.pdf

PDF1_Ogłoszenie o zamówieniu.pdf

Wersja XML