Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

IZP.271.1.4.2017

Budowa parkingu wraz z elementami małej architektury i oświetleniem energooszczędnym

w Niechcicach

PDFZawiadomienie o unieważnieniu postępowania.pdf

PDFOdpowiedzi na zapytania.pdf

PDFTreść zapytań do SIWZ.pdf

PDF1_Ogłoszenie o zamówieniu.pdf

PDF2_SIWZ.pdf

DOC3_Załącznik nr 1 Formularz ofertowy.doc

DOC4_Załącznik nr 2 Oświadczenie o spełnianiu warunków i braku podstaw wykluczenia.doc

DOC5_Załącznik nr 3 Wykaz wykonanych robót budowlanych.doc

DOC6_Załącznik nr 4 Wykaz osób.doc

DOCX7_Załącznik nr 5 Grupa kapitałowa.docx

PDF8_Załącznik nr 6 Istotne postanowienia umowy.pdf

ZIP9_Projekt budowlany.zip

PDF10_SPECYFIKACJA TECHNICZNA-PARKING.pdf

PDF11_Przedmiar.pdf

 

Wersja XML