Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

IZP.271.1.3.2017

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych
z terenu gminy Rozprza


PDFZawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej.pdf

PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf

PDF1_Ogłoszenie o zamówieniu nr 140657-2017.pdf

PDF2_SIWZ Odpady Gmina Rozprza.pdf

DOC3_Załącznik nr 1- Formularz oferty aktualny.doc

DOC4_Załącznik nr 2 - JEDZ.doc

PDF5_Załącznik 2a - Instrukcja wypełniania JEDZ.pdf

DOC6_Załącznik nr 3 - Wykaz usług.doc

DOC7_Załącznik nr 4 - Istotne postanowienia umowy.doc

DOC8_Załącznik nr 5 - Grupa kapitałowa.doc

PDF9_Załącznik nr 6 - Uchwała nr XIII.14.2016.pdf

PDF10_Załącznik nr 7 - Uchwała nr XIII.16.2016.pdf

Wersja XML