Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Plan postępowań o udzielenie zamówień

2022 rok

PDFPlan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022 aktualizacja 1.pdf

PDFPlan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022 aktualizacja 2.pdf

PDFPlan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022 aktualizacja 3.pdf

PDFPlan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022.pdf

PDFPlan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022 Gminny Zespół Oświaty.pdf


2021 rok

PDFPlan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021 aktualizacja.pdf

PDFPlan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021.pdf


2020 rok

PDFPLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ NA 2020 ROK.pdf


2019 rok

PDFPLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ NA 2019 ROK.pdf


2018 rok

PDFPLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ NA 2018 ROK.pdf


2017 rok

PDFPLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ NA 2017 ROK.pdf


 

Wersja XML