Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

IZP.271.1.1.2017

Sukcesywna dostawa kruszywa drogowego do modernizacji i bieżących remontów dróg gminnych na terenie Gminy Rozprza


PDFZawiadomienie o wyborze oferty.pdf

PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf

PDFodpowiedź na pytania.pdf

PDFOgłoszenie.pdf

PDFSIWZ IZP.271.1.1.2017.pdf

DOCZałącznik nr 1 Formularz ofertowy.doc

DOCZałącznik nr 2 Oświadczenie o spełnianiu warunków i braku podstaw wykluczenia.doc

DOCXZałącznik nr 3 Wykaz dostaw.docx

DOCXZałącznik nr 4 Grupa kapitałowa.docx

PDFZałącznik nr 5 Istotne postanowienia umowy.pdf
 

Wersja XML